Czujnik przemieszczenia

Bezpieczeństwo, innowacja i precyzja w monitoringu infrastruktury

Odkryj naszą technologię

Technologia

Innowacyjność, precyzja i trwałość naszego czujnika przemieszczenia to rewolucja w zakresie bezpieczeństwa i stabilności infrastruktury.

Ikona - innowacyjność

Innowacyjność

Wyeliminowanie wad czujników opartych na efekcie Halla poprzez stworzenie bardzo zbliżonego do jednorodnego pola magnetycznego niewrażliwego na zmiany temperatury. Rozwiązanie uzyskało Patenty Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejski.

Ikona - precyzja

Precyzja

Umożliwienie pomiaru w zakresie 1mm z dokładnością ok. 150nm, przy liniowości pomiaru w pełnym zakresie. Nasz czujnik w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych metod pomiaru zachowuje liniowość w początkowym zakresie (bierze praktycznie od 0). Ponadto możliwy jest pomiar statyczny i dynamiczny przebiegów wolnozmiennych i szybkozmiennych nawet do 50kHz.

Wykres natężenia pola magnetycznego
Ikona - trwałość

Trwałość

Naturalnym następstwem wykorzystania czujnika Halla w polu magnetycznym jest wyeliminowanie tarcia i efektu zmęczenia materiału. Zastosowanie przez nas różnicowego pola magnetycznego niweluje wpływ czasu na zmianę charakterystyki tego pola. Nasz czujnik zachowuje dotychczasowe zalety urządzeń opartych o efekt Halla, czyli odporność na zapylenie, zabrudzenie i wilgoć (czujnik może pracować w pełnym zanurzeniu).

O produkcie

Innowacyjność naszego czujnika przemieszczenia opiera się na osadzeniu dwóch magnesów pierścieniowych w korpusie ceramicznym. Są one usytuowane względem siebie biegunami jednoimiennymi.

Znikomy współczynnik rozszerzalności temperaturowej ceramiki gwarantuje stałą odległość i niezmienne pozycjonowanie magnesów względem siebie, co przekłada się na stałą wartość różnicowego strumienia magnetycznego. W przestrzeni między magnesami znajduje się liniowy czujnik Halla.

Efekt Halla nie był do tej pory wykorzystywany do mierzenia naprężeń, z uwagi na niestabilność temperaturową i niską liniowość stosowanych rozwiązań. Nasz czujnik przemieszczenia jest pozbawiony tych wad i pozwala wykorzystywać efekt Halla, który gwarantuje pomiar o dokładności i częstotliwości niemożliwej do uzyskania dzięki innym, wykorzystywanym obecnie technologiom.

Patenty:

Otrzymaliśmy wyróżnienie

Seal of Excellence dla najbardziej innowacyjnych pomysłów wartych inwestycji w konkursie Horizon 2020 organizowanym przez Unię Europejską.

ZASTOSOWANIA

Czujnik przemieszczenia powstał z troski o bezpieczeństwo użytkowania dróg i mostów.

Monitorowanie infrastruktury pod kątem stanu technicznego pozwala na natychmiastowe podejmowanie działań zapobiegawczych. Czujnik przemieszczenia zmniejsza ryzyko strat finansowych wywołanych przez przerwy w eksploatacji oraz umożliwia uniknięcie zagrożeń. Wierzymy, że nasza technologia pozwoli w skuteczniejszy i tańszy sposób realizować te cele.

Jeden produkt, wiele funkcji

Czujnik przemieszczenia dzięki swojej dokładności przekazuje nam informacje o nawet najmniejszych przesunięciach. Jego precyzja i niezawodność pozwala na wykorzystanie go w wielu innych dziedzinach.

Pomiary

Ikona - mierzenie ugięcia

Ugięcia

Czujnik potrafi zmierzyć stan napełnienia zbiorników i elewatorów informując o przekroczeniu dopuszczalnych wartości cieczy, gazów i materiałów sypkich.

Ikona - mierzenie drgań

Drgań

Urządzenie można wykorzystywać do pomiaru drgań maszyn, budowli, czy podłoża. Pozwala na wczesną identyfikację zagrożeń.

Ikona - mierzenie naciagu

Naciągu

Czujnik doskonale sprawdza się jako nieinwazyjne urządzenie monitorujące naciąg lin oraz odciągów.

Ikona - mierzenie siły nacisku

Siły nacisku

Po zamontowaniu naszego czujnika w elemencie podlegającym odkształceniu sprężystemu możliwe jest określenie ciężaru obiektów niezależnie od ich wielkości.

Ikona - mierzenie nacisku na oś

Ciężaru w transporcie

Czujnik szczególnie dobrze może sprawdzić się do ważenia ładunku, pojazdów w ruchu (systemy WIM), nacisku pojazdów na oś lub optymalizacji rozmieszczenia transportowanych ludzi i towarów.

Czujniki przemieszczenia oparte na naszej technologii mogą być wykorzystywane w takich dziedzinach, jak górnictwo, budownictwo, transport, ochrona zabytków i wiele innych.

O firmie

Jesteśmy firmą rozwijającą technologie w zakresie pola magnetycznego i indukcji, poza opatentowanym czujnikiem przemieszczenia Alna Sens posiadamy także inne patenty.

Od ponad dziesięciu lat zajmujemy się badaniem pola magnetycznego magnesów pierścieniowych. Zaskutkowało to uzyskaniem kilku patentów. Najbardziej obiecującym z naszych wynalazków wydaje się czujnik przemieszczenia. Wspólnym mianownikiem jego rozległych zastosowań jest bezpieczne i efektywne użytkowanie budowli, maszyn i urządzeń. Założyliśmy Alna Sens sp. z o.o. celem upowszechnienia rezultatów naszych badań. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Pozostałe patenty:

Przetwornik do rejestracji sygnałów z instrumentów perkusyjnych

Magnetyczny czujnik do pomiaru odległości i grubości powłok

Kontakt

Adres e-mail: kontakt@alnasens.com

Telefon: 509-777-395

Dane rejestrowe:

ALNA SENS Sp. z o.o.
al. Warszawska 41/1U
10-081 Olsztyn

KRS: 0000798308
NIP: 7393930690
REGON: 384063135